දුලාන් ඩයස් මහතා දකුණු ආසියාවේ තරුණ නිපුණතා හා විසඳුම් සංසදයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට නම් කරන ලදී

සිව්වන කාර්මික විප්ලවය තුළ ශ්‍රම බලකායේ ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ගතිකතාවයන් හේතුවෙන් අනාගතයේ වැඩ කටයුතු අනාවැකි කිව නොහැකි අවස්ථාවක, දකුණු ආසියාවේ යෞවනයන් 4 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු පමණක් ද්විතීයික මට්ටමේ කුසලතා  ලබා ගැනීම සඳහා ගමන් කරනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ. උසස් අධ්‍යාපන උපාධිධාරීන් සහ තරුණ කම්කරුවන් අවදානමට ලක්විය හැකි විශාල අවිධිමත් ආර්ථිකයන් සඳහා ඉහළ මට්ටමේ විරැකියාවට දායක වන මෙම කුසලතා පරතරය ද්විතීයික වයස් අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව වේගයෙන් වෙනස්වන රැකියා ලෝකයට සම්බන්ධ කරන නව්‍ය ප්‍රවේශයන් තුළින් විසඳිය යුතුය.

යුනිසෙෆ් ශ්‍රී ලංකා විසින් ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි පැවති දකුණු ආසියානු තරුණ නිපුණතා හා විසඳුම් සංසදයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දුලාන් ඩයස් මහතා නම් කර ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News