අපේ කුලපති නාහිමි අනුස්මරණ ග්‍රන්ථය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයයේ කුලපති ධුරීණ අතිපූජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතනාභිධාන කෝට්ටේ ශ‍්‍රී කල්‍යාණී සාමග‍්‍රීධර්ම මහාසංඝසභාවේ අනුනායක හිමිපාණන්ගේ ආදාහනෝත්සවය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයය විසින් ප‍්‍රකාශිත ග්‍රන්ථය.
2018 පෙබරවාරි 08.

අනුස්මරණ ග්‍රන්ථය බාගත කරගැනීමට පිවිසෙන්න : dr.lib.sjp.ac.lk/bitstream/Ven-Bellanvila-Vimalaratana-Thero.pdf

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News