Staff

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා ජෙය්ෂ්ඨ ආචාර්ය E. A. වීරසිංහ මහතාගේ උපහාර උළෙල 2018 නොවැම්බර් මස 16 වන දින ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යන අංශය විසින් සංවිධානයෙන් උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ, එම පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය U. අනුර කුමාර මහතාගේ, ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය දිනේෂා සිරිවර්ධන මහත්මියගේ, වෙනත් අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානීන්ගේ,...
Read More
තායිවානයේ ජාතික සන් යත් සෙන් විශ්ව විද්‍යාලයේ 2018 මාර්තු 14 වන දින අත්සන් තැබූ අවබෝධතා ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තායිවානයේ ජාතික සන් යත් සෙන් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් විසි දෙදෙනෙකු 2018 නොවැම්බර් මස 16 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණියහ. එහිදී නූතන පර්යේෂණ ඉස්මතු කිරීම සහ නව පර්යේෂණ ප්‍රවණතා පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට භාජනය විය.තවද අනාගත පර්යේෂණ සහයෝගිත්ව අභිවර්ධනය...
Read More
විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන 2018 (දෙවන වටය) සඳහා දැන් අයදුම්පත් කැඳවේ. අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2018 දෙසැම්බර් මස 21 වැනිදායි. අයදුම්පත බාගත කරගන්න : Research Council වැඩිදුර විස්තර : http://research.sjp.ac.lk/rersearch-grant/
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ අධ්‍යයන සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් පිඨය විසන් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවක් 2018 අගෝස්තු මස 25 වැනිදා වස්කඩුව “සිට්‍රස්” හෝටලයේදී පැවැත්විය. වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන මෙම වැඩමුළුව මඟින් අධ්‍යයන සාමාජිකයන්ට පිඨයේ වර්තමාන තත්වය සහ ඉගැන්වීමේ ක්‍රම පිලිබඳ අදහස් හුවමාරු කරගැනීමේ අවස්ථාව උදාවේ.
Read More
විශ්වවිද්‍යාල සහ ව්‍යාපාර ක්‍රේෂ්ත්‍ර සහෝයෝගිතා පර්යේෂණ හඳුනාගැනීමේ මුලික අරමුණ ඇතිව සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළුවක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 12 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ නව සෝරත ගොඩනැගිල්ලේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව්‍යකරණ, නිපැයුම් සහ ව්‍යාපාර නිර්මාණ  සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපළ පිලිබඳ වූ ක්‍රියාකාරී වැඩමුළුවක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනිදා බොරලැස්ගමුව හෝටලයකදී පැවැත්විය.  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය අතර 2017 අගෝස්තු මස අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමකට අනුව ශිෂ්‍ය සහ කාර්යමණ්ඩල හුවමාරු කරගැනීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වුන අතර 2018 ජුනි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය. වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/student-staff-exchange-programs-usjp-monash-collaboration
Read More
විශ්විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා දර්ශනවේදී උපාධි ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම වෙනුවෙන් අයදුම් පත් කැඳවීම මේ දිනවල සිදුකෙරේ. අයදුම් පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2018 අප්‍රේල් මස 23 වැනිදායි. අයදුම් පත කැඳවීම www.ugc.ac.lk/images/Financial_Assistance_UGC_AHEAD_University_Teachers_Studies-2018.pdf උපදෙස් www.ugc.ac.lk/images/AHEAD_University_Guideline_HRD_2.pdf
Read More
සියම් නිකායේ කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණි සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ මහනායක පුජ්‍ය ආචාර්ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව කුලපති ලෙස වැඩභාරගැනීම 2018 පෙබරවාරි මස 28 වැනිදා මහා සංඝ රත්නයේ ආශීර්වාද මැද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්විද්‍යාල ප්‍රජාවගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුවිය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨය සංවිධානය කරන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනේ සමාරම්භය 2018 පෙබරවාරි මස 26 වැනිදා සිදුවිය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි කාර්යාලයේ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගිවිය.
Read More
1 2 3