MOU

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා පත්කර තිබේ. මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ 9 වන සභාපතිවරයා ය. එතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය වරයෙකි. අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මෙරට සිටින ප්‍රවීණයෙකු වන මුදිත විදානපතිරණ මහතා අසෝක විද්‍යාලයේ හා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකි.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ අලෙවිකරණ කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශය හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්ත නිපුණතා සභාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුම පිහිටුවීම 2019 අගෝස්තු මස 9 වන දින අලෙවිකරණ කළමනාකරණ අධ්‍යනාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද ආචාර්යවරුන්ද තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්ත නිපුණතා සභාවේ සාමාජිකයන්ද සහභාගී විය.  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය කළමනාකරණ පීඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයන අංශය හා Moody’s Analytics Knowledge Services පුද්ගලික ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම 2019 ජූනි මස 6 වන දින උපකුලපති කාර්යාලයේදී අත්සන් තැබිණ. එහි මූලික පරමාර්ථය එම අධ්‍යනාංශයේ සිසුන් හට සීමාවාසික පුහුණුව ලබා දීම මගින් ගිණුම්කරණ අධ්‍යයන අංශය හා Moody’s Analytics Knowledge Services පුද්ගලික ආයතනය අතර දැනුම බෙදාගැනීමවේ. මෙම අවස්ථාවට විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග...
Read More
WCUP ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවති සමුළුවකදී  “සාර්ක් ජෛව-බැංකු ජාලය: ස්නායු විද්‍යාව හා පෝෂණවේදී පර්යේෂණවල ශ්‍රී ලාංකික අත්දැකීම්” මැයෙන් කථනයක් 2019 මාර්තු මස 15 වනදා පැවැත්වූ අතර එහිදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් නුදුරු අනාගතයේ අත්සන් තැබීමට සාර්ථක සාකච්ඡා පවත්වා ඇත. වම්පස ඡායා රූපය:  දකුණේ සිට...
Read More
ජපානයේ චෝව් විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන පීඨයේ මහාචාර්ය ශුන්ජි හොසාකා මහතා සහ උපාධි අපේක්ෂක සිසුන් දස දෙනෙක් 2019 පෙබරවාරි මස 25 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයට පැමිණියහ.ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සිසුන් හා ආචාර්යවරුන් ජපානයේ චෝව් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම...
Read More
තායිවානයේ ජාතික සන් යත්සෙන් විශ්ව විද්‍යාලයීය නියෝජිතයන් පාරිසරික වෙනස්කම් විද්‍යා හා තාක්ෂණික නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණි අතර 2019 පෙබරවාරි මස 25 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ සත්ත්ව විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේදී පිහිටුවීය. තායිවාන් විශ්ව විද්‍යාලය හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර ඇති කර ගත් සහයෝගිතා ගිවිසුම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම මධ්‍යස්ථානය...
Read More
8.9bn investment on University of Sri Jayewardenepura, Engineering Faculty
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය අතර ගිවිසුමක් 2019 පෙබරවාරි මස 13 වන දින අත්සන් තැබූ අතර මෙය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ සංකල්පයක් සඵල වීමක්වේ. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් පූර්ණ වශයෙන් අරමුදල් සපයන ලද මෙම පීඨයේ කටයුතු අදියර...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ තෝරාගත් සිසුන් 26 දෙනෙක් සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර විද්‍යාලයේ සති දෙකක අධ්‍යයන චාරිකාවක් සාර්ථකව අවසන් කර ඉකුත් ඉරු දින නැවත දිවයිනට පැමිණියහ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර විද්‍යාලයේ හිටපු ප්‍රධානී මහාචාර්ය රොබට් බෲක්ස් මහතා...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ එංගලන්තයේ නොර්තම්බ්‍රියා විශ්ව විද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් 2019 ජනවාරි මස 14 වන දින අත්සන් තබන ලදී. මෙහි අරමුණ වනුයේ විශ්ව විද්‍යාල දෙක අතර සහයෝගී ක්‍රියාකාරකම් වර්ධනය කිරීමයි. ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය කළමනාකරණ පීඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික අධ්‍යයන අංශය හා Moody’s Analytics Knowledge Services පුද්ගලික ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම ඉකුත් නොවැම්බර් මස 15 වන දින උපකුලපති තුමාගේ කාර්යාලයේදී අත්සන් තබන ලද අතර එහි මූලික පරමාර්ථය එම අධ්‍යනාංශයේ සිසුන් හට සීමාවාසික පුහුණුව ලබා දීම මගින් ව්‍යාපාර ආර්ථික අධ්‍යයන අංශය හා Moody’s Analytics Knowledge Services පුද්ගලික ආයතනය...
Read More
1 2

Department Contact Info

School Of Law

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info


Student Resources