உயர் கல்விக் கற்றல் தொடர்பான சான்றிதழ் பாடநெறி

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக சேவையணி அபிவிருத்தி நிலையம் ஏற்பாடு செய்கின்ற உயர் கல்விக் கற்றல் தொடர்பான சான்றிதழ் பாடநெறி தொடர்பாக விண்ணபங்கள் கோரப்படுதல்.

மேலதிக விபரங்கள் : www.sjp.ac.lk/courses/certificate-course-in-teaching-in-higher-education/

Category Posts

Certificate Course in Teaching in Higher Education

UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA

Staff Development Centre

CERTIFICATE COURSE IN TEACHING IN HIGHER EDUCATION (CTHE)

Calling for applications (Year 2017)

Applications are invited from those who are suitable to follow the certificate Course in Teaching in High Education (CTHE), which will be conducted by the Staff Development Centre of the University Sri Jayewardenepura.

This course is specially designed for the university academic staff. It is recognized by the University Grants Commission to fulfill the requirement to apply for confirmation after completion of the probationary period of lecturers in university services. This course is also designed to play an essential part for career development programme in the university system. The course is scheduled to be commenced in March, 2017.

Medium of instruction : English

Course duration : Minimum 6 months

Course Modules :

1. “Qualities of a Quality Graduate” and attributes needed form the academics to produce such graduates.
2. Improving learning, teaching assessment, administrative and research competencies required for university academics
3. Orientation to the current trends, challenges and future developments of the university system
4. Use of modern technologies in successful teaching
5. Improving professional, interpersonal and soft skills
6. Enhancement of quality of life of university academics
7. Improving the contribution of the academic community towards promoting extracurricular activities of the student community
8. Microteaching sessions -practice sessions
9. Portfolio assessment
10. Evaluation procedures

Learning methods : Face-to-face sessions, group activities, eLearning and self-learning etc.

Learning locations : In-class training at SDC/USJP, Outward Bound Training at Belihuloya

Course fees : Rs.40,000

Method of application : Payment of Rs. 500 has to be made to the AC No. 097-1001-6-2315454 at Peoples Bank, Gangodawila and submit the receipt along with the application.

Self-made applications including your full bio-data, has to reach the Director, Staff Development Centre, University of Sri Jayewardenepura on or before 15th March, 2017 for Internal Candidates, by Reregistered Post.

If any clarification is needed, you can contact the Programme Manager Statt Development Centre through 011-2758470

Category Posts

උසස් අධ්‍යාපන ඉගැන්වීම පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මෙහෙයවන උසස් අධ්‍යාපන ඉගැන්වීම පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවට අයදුම්පත් කැඳවීම.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/courses/certificate-course-in-teaching-in-higher-education/

Category Posts