சமூகவியல் டிப்ளோமா

 

ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மானிட கலை மற்றும் சமூகவியல் பீடத்தின் சமூகவியல் மற்றும் மானுடவியல் துறையால் நடாத்தப்படுகின்ற  சமூகவியல்  டிப்ளோமா தொடர்பாக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிரடு.

අයදුම්පත බාගත කරගන්න

 

Category Posts

Category Posts