ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා සමකාලීන ආර්ථික ගැටළු යන මැයෙන් ආරාධිත දේශනය

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා සමකාලීන ආර්ථික ගැටළු යන මැයෙන් ආරාධිත දේශනයක් සම්පත් බැංකු සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ලලිත් වේරගොඩ මහතාගේ, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුජීතා ජෙගජීවන් මෙනෙවියගේ සහ ජෙය්ෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාඥ ජානක එදිරිසිංහ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පෙබරවාරි 11 සහ 14 යන දිනයන්හිදී කළමනාකරණ පීඨ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. මෙම ආරාධිත දේශනා සංවිධානය කරන ලද්දේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසිනි.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News