ඇමරිකානු ජර්නලයන්හි පර්යේෂණ පත්‍රිකා ප්‍රකාශයට පත් කරන අයුරු පිළිබඳ මහාචාර්ය ෆ්රෙගේටෝ පහදයි.

ප්‍රමුඛ පෙලේ ශාස්ත්‍රඥයෙක්ද, පර්යේෂකයෙක්ද හා හිටපු අලෙවිකරණ මහාචාර්යවරයෙක්ද වන මහාචාර්ය ඉයුජින් එෆ්. ෆ්රෙගේටෝ මහතා 2019 මැයි මස 21 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ  කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යනාංශය වෙත පැමිණියේ විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති තුමාගේ, පීඨාධිපති තුමාගේ, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානී තුමන්ලාගේ හා ආචාර්යවරුන්ගේ සුහද ආරාධනයට පිළිතුරක් වශයෙනි.

මහාචාර්ය ෆ්රෙගේටෝ මහතා එක්සත් ජනපදයේ චිකාගෝහි පිහිටි ඉලිනොයිස් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් වන අතර ප්‍රසම්පාදන ප්‍රතිපත්තිය, කුඩා ව්‍යාපාර, පෞද්ගලීකරණ, බෙදාහැරීම් දේශපාලනය, වාස්තු විද්‍යාත්මක සහ ව්‍යූහාත්මක ඉංජිනේරු හා ජනමාධ්‍යය යන අංශයන්හි පුළුල් දැනුමක් හෙබි මහාචාර්යවරයෙකි. ඇමරිකානු ජර්නලයන්හි පර්යේෂණ පත්‍රිකා ප්‍රකාශයට පත් කරන අයුරු පිළිබඳ මහාචාර්ය ෆ්රෙගේටෝ මෙරට විද්වතුන් හට පහදා දෙන ලදී.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts