ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල් චූලනන්ද පෙරේරා මහතාගෙන් ශිෂ්‍යත්ව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදී විද්‍යාර්ථ, ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල් චූලනන්ද පෙරේරා මහතා සහ ඔහුගේ පවුලේ පිරිස විසින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍යත්ව අවශ්‍ය උපාධි අපේක්ෂකයින් කිහිප දෙනෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේද සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විය.

ජපුර මල්ලවපොර කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් වන චුලානන්ද මහතා මෙහිදී ජපුර මල්ලවපොර කණ්ඩායම හමු වූ අතර එහිදී ඔවුන් තම කණඩායම වෙනුවෙන් ඒ මහතා දක්වන අනුග්‍රහය පිලිබඳ තම ස්තුතිය පුද කළේය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News