ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් සරසවියට අධ්‍යයන චාරිකාව – 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ තෝරාගත් සිසුන් 26 දෙනෙක් සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර විද්‍යාලයේ සති දෙකක අධ්‍යයන චාරිකාවක් සාර්ථකව අවසන් කර ඉකුත් ඉරු දින නැවත දිවයිනට පැමිණියහ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර විද්‍යාලයේ හිටපු ප්‍රධානී මහාචාර්ය රොබට් බෲක්ස් මහතා විසින් අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුම ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම අධ්‍යයන චාරිකාව සඳහා හේතු විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News