2018 දී ජපුර වෛද්‍ය පිඨයට වසර 25 ක් සපිරේ

1993 මැයි මස 01 වැනිදා ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨය ශ්‍රී ලංකාවේ 6 වැනි වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයයි. පළමු වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම ලෙස සිසුන් 139 බඳවා ගත් අතර ඔවුනතරින් 42 නෙකු මේ වන විට විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ලෙස සේවයේ යෙදෙනවා. වර්තමානයේ මහාචාර්ය සුරංගි යසවර්ධන මහත්මිය පීඨාධිපති ධුරය හොබවන වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයහි විවිධ උපාධි අවස්ථා සඳහා සිසුන් 1287 කට පහසුකම් සලසා තිබෙන අතර වසරකට වෛද්‍ය සිසුන් 150 පමණ බඳවා ගනු ලැබේ. පළමු වරට හෙද උපාධිය ක් ආරම්භ කිරීම ඇතුළු වටිනාකම් රාශියකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨය 2018 වසරේදී තම 25 වන සංවත්සරය සමරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ සිසුන් සහ අධ්‍යයන සාමාජිකයින් එක්ව සංවිධානය කරන ප්‍රදර්ශනය 2018 දෙසැම්බර් මස 12 සිට 16 දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

සම්පුර්ණ ලිපිය කියවීමට පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/medical/japura-faculty-medical-sciences-celebrate-25th-anniversary-2018/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News