ශිෂ්‍යත්ව සහ මුදල් ආධාර පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික අපහසුතා ඇති දරු දැරියන්ට සහ පසුගිය සමයේ පැවති නායයෑම් සහ ගංවතුර උවදුරෙන් පීඩාවට පත් විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරනු ලබන සිසු දරු දැරියන්ට ශිෂ්‍යත්ව සහ මුදල් ආධාර පරිත්‍යාග කිරීමේ උත්සවය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, දෙමව්පියන් හා පරිත්‍යාග සිදුකළ මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2016.06.27 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්විණ.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/scholarship-awarding-to-needy-and-floodlandslide-affected-undergratuates/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts