ස්ඵටික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබදව දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියා සම්මේලනය පළමු වන වරට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේදී

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අධ්‍යනංශය මගින් සංවිධානය කරන ලද ස්ඵටික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබදව දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියා සම්මේලනය (SEACCE) පළමු වන වරට 2016 සැප්තැම්බර් මස 5,6, සහ 7 දිනයන් හිදී
ස්ථටික විද්‍යාව පිළිබද ජාත්‍යන්තර සංගමයේ  සහභාගීත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේදී පැවැත්විය.මෙම සම්මේලනයේ මූලික අරමුණ වූයේ දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියාවේ අධ්‍යයන පර්යේෂකයන්
හා කාර්මික වෘත්තිකයන්
එකිනෙකා සමග සම්බන්ධ කිරීම  මගින් සිය මෑත කාලීන අධ්‍යයනයන් ඉදිරිපත් කිරීම සහ නව අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සලසා දීමයි. වර්ථමානයේදී
ස්ඵටික ඉංජිනේරු අධ්‍යයනය නැගී එන ක්‍ෂේත්‍රයක් බවට පත් වී තිබේ.
ස්ඵටික ඉංජිනේරු සංකල්ප
ඖෂධ කර්මාන්තය ,
ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ,නැනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව වැනි බොහෝ ක්‍ෂේත්‍රවලට යොදා ගෙන ඇත.
ස්ඵටික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබදව ලෝක ප්‍රකට පුද්ගලයින් වන මහාචාර්ය ගෞතම් R.ඩේසිරාජු(Indian Institute of Science, Bangalore, India), මහාචාර්ය X. M. චෙන් (Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China), මහාචාර්ය අත්තාර් රහ්මාන් (Meritorious Professor Patron-in-Chief, International Center for Chemical and Biological Sciences, University of Karachi, Karachi, Pakistan)මෙම සම්මේලනය සදහා සහභාගී වූහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News