22 වන ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන හා පරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් අඛණ්ඩව 22 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2017 නොවැම්බර් මස 10 සහ 11 යන දෙදින වස්කඩුවේදී සාර්ථකව පැවැත්විය. “තිරසාර සේවාවක් සැපයීම සඳහා සම්පත් කළමනාකරණය” යන තේමාව යටතේ පැවති සමුළුව ගරු අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාගේ පණිවිඩය කියවීමත් සමඟ ආරම්භවිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාපිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් මේ අවස්ථාව වර්ණවත් කල අතර සමුළුවේ මුලසුන හෙබවූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති ගුණවර්ධන වූ අතර සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කලේ ආචාර්ය එස්. එම. සී. යු. පී. සුබසිංහ මහතා සහ ජි. ජි. ටි. චන්ද්‍රතිලක මහතායි. විසි දෙවන ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුවේදි විද්වතුන් විසින් නව පර්යේෂණ සොයාගැනීම් 140 කට අසන්න ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

විසි දෙවන ජාත්‍යන්තර වන හා පරිසර සමුළුව පිළිබද වැඩිදුර විස්තර සදහා පිවිසෙන්න : www.fesympo.sjp.ac.lk

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News