මහාචාර්ය විමල් ජී. බලගල්ලේ පඬිවරයාගේ 93 වන ජන්මෝත්සවය නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ ශාස්ත්‍රීය කතිකාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ සේවය කල මහාචාර්ය විමල් ජී. බලගල්ලේ පඬිවරයාගේ 93 වන ජන්මෝත්සවය නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ ශාස්ත්‍රීය කතිකාව 2017 නොවැම්බර් මස 24 වැනිදා කොළොඹ අන්තර්ජාතික බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ප. ව. 4.00 ට පැවැත්විය.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති මහාචාර්ය පුජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන ස්වාමීන් වහන්සේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මහාචාර්ය විමල් ජී. බලගල්ලේ සහ එම මහත්මිය, ජ’පුර ආදී විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයේ සභාපති ඩබ්ලිව්. වෑගපිටිය මහතා, ජ’පුර ආදී විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක රංජිත් ඉද්දමල්ගොඩ මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා, මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායක මහතා, ආචාර්ය නන්දා මාලනී මහත්මිය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

මෙම කතිකාවතට සමගාමිව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කතිකාචාරිනි හංසමාලා රිටිගහපොළ මෙනවිය රචිත “වියත් සිළුමිණි බලගල්ලේ” කෘතිය දොරට වැඩිමද සිදුවිය.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News