ආචාර්ය D.P.S චන්ද්‍රකුමාර මහතා මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යා පිඨයේ නව පිඨාධිපති තනතුරට

Humaninites Dean
ආචාර්ය චන්ද්‍රකුමාර මහතා මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යා පිඨයේ නව පිඨාධිපති ලෙස ජුලි මස 7 වනදා වැඩ භාර ගත්තේය. උපකුලපති තුමන් ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් මෙම උළෙල සඳහා සහභාගී වූ අතර නව පිඨාධිපතිතුමන් තම ඉදිරි දැක්ම හා ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අදහස් දැක්විය.

Dr. Chandrakumara Pathirageආචාර්ය චන්ද්‍රකුමාර මහතා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකු වන අතර ඔහු ආර්ථික විද්‍යා විශේෂඥයෙකුද වේ. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලින් සඳහා එතුමන් සිය දායකත්වය ලබා දී ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/dr-d-p-s-chandrakumara-appointed-as-the-new-dean-of-the-fhss
More Photos from Japura Media ….

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News