පාරම්පරික හා අනුපුරක වෛද්‍ය ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය 2017

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය එක්ව සංවිධානය කරන ලද පාරම්පරික හා අනුපුරක වෛද්‍ය ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය හා වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය 2017 නොවැම්බර් මස 24 වැනිදා බත්තරමුල්ල “වෝටර්ස් එජ්” හිදී පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා, විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා,ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News