කලාශුරි ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහතාට ස්වර්ණ සම්මානයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ කලාශුරි ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහතාට චිත්‍රපටි සම්මාන ප්‍රධානොත්සවයකදී මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “පත්තිනි” චිත්‍රපටයේ “පත්තිනි දේවී” ගීතය සඳහා ස්වර්ණ සම්මානයක් හිමි විය.

 “පත්තිනි දේවී” ගීතයේ ගී පද 

පත්තිනි දේවී අහසින් වඩිනා
පත්තිනි සළඹින් ගිනිජල මවනා
පත්තිනි තෙදණින් දුදනන් මඬනා
පින්පෙත් ලබනා බුදුබව පතනා

නාරිසුරාවේ – වැටී මුලාවූ
ද්‍රෝහී ස්වාමී – පිළිගත් ළන්දු
තම හිමි බිලිගත් – පඬිරට ගිනිලා
පතිව‍්‍රත තාවේ – සත්‍යය කැන්දු

ජාති ජරාදී – අකාල ව්‍යාධී
යාදිනි පූජා – අසනා ළන්දු
වස්දොස් හරිමින් – සුවසෙත සාදා
පාරමිතාවේ – ධම්වැට බැන්දු

ගායනය – නන්දා මාලිනී
ගේය කාව්‍ය රචනා – ආචාර්ය ප‍්‍රණීත් අභයසුන්දර
සංගීතය – ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News