උපාධිධාරීන්ගේ නම් ලැයිස්තුව – ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලය 43 වැනි උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලය 43 වැනි උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2017 සැප්තැම්බර් මස 7 සහ 8 යන දෙදින කොළොඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. එහිදී උපාධි ලබාගන්නා උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පුජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන ස්වාමින් වහන්සේ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සුභාශිංසන එක් කරනවා.

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජයීය විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨාධිපති පිඨයේ  ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපතිනී ජ්යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුරංගි ජී. යසවර්ධන මහත්මිය,  උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපතිනී මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය, තාක්ෂණ පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පී. බී. මණ්ඩාවල මහතා, ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය එස්.ඒ. එම්. එම්. සුබසිංහ මහතා සහ වැඩබලන රෙජිස්ටාර් එල්. එල්. වසන්ත පෙරේරා මහතා ද උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා හෘදයාංගම සුභ පැතුම් ඉදිරිපත් කරනවා.

උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය පිලිබඳ පණිවිඩ : Download Convocation_Messages.pdf
උපාධිධාරීන්ගේ නම් ලැයිස්තුව :  Download List of Graduants – 43rd Convocation.pdf

 

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

List of Graduants – 43rd Convocation of University Sri Jayewardenepura

43rd Convocation if USJP will be held on 7th and 8th September 2017 at BMICH, Colombo. Ven. Prof. Bellanwila Wimalaratana thero, Chancellor of the university and Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the university congratulate both the graduate and postgraduate students of the university who will be conferred upon their respective degrees.

Prof. D. P. S. Chandrakumara, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prof. Sudantha Liyanage, Dean, Faculty of Applied Sciences, Dr. U. Anura Kumara, Dean, Faculty of Management Studies and Commerce, Senior Prof. Surangi G. Yasawardene, Dean, Faculty of Medical Sciences, Prof. Hemanthi Ranasinghe, Dean, Faculty of Graduate Studies, Prof. Prashantha B. Mandawala, Dean, Faculty of Technology, Dr S. S. A. M. Subasinghe, Dean, Faculty of Engineering and Mr. L. L. Wasantha Perera, Acting Registrar convey their wishes to the following graduands who will be graduated.

Download Convocation Messages : Download Convocation_Messages.pdf
Download List of Graduants – 43rd Convocation : Download List of Graduants – 43rd Convocation.pdf

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts