සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි 5 වන අදියර : මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතාගේ ආරාධිත දේශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි වැඩමුළු මාලාවේ 5 වන අදියර 2019 ජූලි මස 29 වන දින ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ආදරණීය ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තය වන මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතා සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි වැඩමුළු මාලාවේ 5 වන අදියරෙහි ආරාධිත දේශකයා විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද තවත් ආචාර්යවරුන් හා සිසුන් රැසක්ද සහභාගිවිය.

සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි පළමු වැඩමුළුව : Phase 1
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි දෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 2
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි තෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 3
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි තෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 4

 

Category Posts

Shadow of Success Phase – 5 Guest Speech by Mr. Muttaiah Muralitharan

5th phase of the Shadow of Success workshop series organized by the Career Skills Development Society in collaboration with Career Guidance Unit of the University of Sri Jayewardenepura was held on  29th July 2019 at the Science Auditorium of Faculty of Applied Sciences.

Sri Lankans beloved Cricket Legend, ICC Hall of Fame Mr. Muttaiah Muralitharan participated in the workshop as the guest speaker of this 5th phase of Shadow of Success. 

Prof. Sampath Amaratunge; Vice-Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Dr. Sudath Manjula; Director Career Guidance Unit, Mrs. Chathuranagani Thennakoon; Career Advisor and many academic and non-academic members of the university participated in the workshop.

CGU initiated this workshop series back in 2017 with an iconic personality in the Performing Arts field – Mr. Jackson Anthony and after that world-class cricketer Mr. Lasith Malinga, World Class Auto Racing Champion Mr. Dilantha Malagamuwa and world-renowned Chef Mr. Publis Silva grace this event in previous occasions.

 

Category Posts