වාර්ෂික නත්තල් කැරොල් ගී ප්‍රසංගය 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කතෝලික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් අඛණ්ඩව 8 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද වාර්ෂික නත්තල් කැරොල් ගී ප්‍රසංගය 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා සවස 6.00 ට මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ ශ්‍රී සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ අතර මහා සංඝ රත්නයද වැඩමවිය.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News