විසි එක් වන ජාත්‍යන්තර වන හා පරිසර සමුළුව 2016

” සංවර්ධනය වන ආර්ථිකය හා ඒවායේ පාරිසරික අභියෝගවලට මුහුණදීම ”

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන සහ පරිසරික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පිට පිට 21 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර වන හා පරිසර සමුළුව 2016 සැප්තැම්බර් මස 23 සහ 24 යන දෙදින දඹුල්ල කණ්‌ඩලම හෝටලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්විය. මේ සදහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ගරු අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සහභාගී විය.

මේ ජාත්‍යන්තර වන හා පරිසර සමුළුව 1995 සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන සහ පාරිසරික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබනවා. මෙවර සමුළුවේ මුලසුන හෙබවූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන සහ පරිසරික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය ප්‍රශාන්ති ගුණවර්ධන වූ අතර සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කලේ ආචාර්ය ප්‍රියාන් පෙරේරා මහතායි. විසි එක් වන ජාත්‍යන්තර වන හා පරිසර සමුළුවේදි විද්වතුන් විසින් නව පරෙයේෂණ සොයාගැනීම් 150 ක් ඉදිරිපත් කළා.

2016 – විසි එක් වන ජාත්‍යන්තර වන හා පරිසර සමුළුව පිළිබද වැඩිදුර විස්තර සදහා පිවිසෙන්න : http://fesympo.sjp.ac.lk

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News