பொறியியற் பீத்தில் புதிய கணினி விஞ்ஞான கூடம்திறந்து வைத்தல்

ஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீடத்தில் புதிதாக நிர்மானிக்கப்பட்ட கணினிவிஞ்ஞான கூடம்2017 ஜூன் மாதம் 14ஆம் திகதிஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் திரு சம்பத் அமரதுங்க அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

Category Posts

Opening Ceremony of the newly built Computer Lab of Faculty of Engineering, USJP

The Opening Ceremony of the newly built Computer Lab of Faculty of Engineering of University of Sri Jayewardenepura was held on 14th June, 2017. Prof. Sampath Amaratunge graced the event as the chief guest.

 

Category Posts

ඉංජිනේරු පිඨයේ නව පරිගණක විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨයේ අලුතින් ඉඳි කරන ලද පරිගණක විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම 2017 ජුනි මස 14 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති සම්පත් අමරතුංග මහතා අතින් සිදුවිය.

 

Category Posts