උපකුලපති තනතුර සඳහා අයදුම්පත්‍ර/ නාමයෝජනා කැඳවීම

1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 34 වන වගන්තියේ සහ එහි තදනන්තර  සංශෝධනවල නියමයන් ප්‍රකාරව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාව විසින් උපකුලපති තනතුර සඳහා පුද්ගලයන්ගේ අයදුම්පත් හා නාමයෝජනා කැඳවනු ලැබේ.

1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිද්‍යාල පනත අනුව උපකුලපති පූර්ණ කාලීන නිලධාරියෙක් වේ.  ඔහු/ඇය විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා හා ගණන්දීමේ නිලධාරියා වේ.  ඔහු/ඇය නිල බලයෙන් පාලක සභාවේ හා සනාතන සභාවේ  සාමාජිකයෙක් හා සභාපති ද වේ.

1978 අංක 16 දරණ විශ්වවිද්‍යාල පනත අනුව උපකුලපති කලින් ඉවත් කළහොත් හෝ සේවය අත්හැරියහොත් හැර වසර තුනක කාලයක් සඳහා පත් කරනු ලබන අතර, ඔහු/ඇය වයස අවුරුදු 65 සම්පූර්ණ වනතුරු හෝ උපකුලපති තනතුරේ කාලය අවසන් වනතුරු හෝ යන දෙකින් පූර්වයෙන් එළඹෙන  දිනය තෙක් සේවය කළ යුතු වේ.

උපකුලපතිවරයා අධ්‍යයන කටයුතු මෙහෙයවීම, කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වාදීම හා පාලක සභාවේ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු වේ.  ඔහු/ඇය විශ්වවිද්‍යාල සාමාන්‍ය පරිපාලන, අධ්‍යයන විශිෂ්ඨත්වය, පාරදෘශ්‍යභාවය, වගකීම, ප්‍රජාත්‍රාන්ත්‍රික කළමනාකරණය හා සඵල අපක්ෂපාති නායකත්ව මූලධර්ම උත්ථම්බනය කරනු ලැබේ.

ප්‍රබල පර්යේෂණ පැතිකඩක්, ප්‍රත්‍යක්ෂ නායකත්ව ගුණාංග හා විවිධ අභිරුචි කණ්ඩායම් සමඟ වාස්තවිකව ගණුදෙණු කළ හැකි අන්තර් පෞද්ගලික නිපුණතා, ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි අවබෝධයක් හා තීරණ සඵල පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කැපවීම ඇතුළු උසස් ශාස්ත්‍රාලීය ජයග්‍රහණ වාර්තාවක් සාර්ථක අපේක්ෂකයා සතුව තිබිය යුතු වේ.  ප්‍රජාව කෙරෙහි ප්‍රයාපනය ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාලයක ගුණාත්මකභාවය හා මෙහෙවර පිළිබඳව ගැඹුරු අවබෝධයක් ඔහු/ඇය වෙත තිබිය යුතුය.  (අයදුම්පත්‍ර හෝ නාමයෝජනා සඳහා විස්තර http://www.sjp.ac.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ද ලබා ගත හැක.)

උපකුලපති විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉහළම වැටුප් තලයේ තැබීමට හිමිකම් ලබන අතර,  අදාළ වැටුපෙන් 15% ක සංග්‍රහ දීමනාවක් ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.

අයදුම්පත්‍රය හෝ නාමයෝජනාපත්‍රය  සමඟ පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළයුතු වේ.  අයදුම්කරුවන්/ නාමිකයන් විධිමත් හෝ අවිධිමත් අයුරකින් තම දැක්ම පිළිබඳ විස්තරයක් විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

  1. උපන් දිනය ඇතුළුව අයදුම්කරු/නාමිකයාගේ සම්පූර්ණ ජීව දත්ත තොරතුරු.
  2. අයදුම්කරු තෝරාගනු ලැබුවහොත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දැක්ම පිළිබඳ ප්‍රකාශයක්.
  3. නාමයෝජනාවක් නම්, නාමිකයාගේ කැමැත්ත සහිත ලිපියක්.
  4. අයදුම්කරු/ නාමිකයන් රාජ්‍ය සේවය, සමාගමක, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය හැර වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක සේවයෙහි නියුක්ත වන්නේ නම් අයදුම්කරු/නාමිකයා තනතුර සඳහා තෝරා ගනු ලැබු‍වහොත් ඔහු/ඇය සේවයෙන් නිදහස් කළ හැකි බවට සේවායෝජකයාගෙන් ලිපියක්.

අයදුම්පත්‍ර හෝ නාමයෝජනා 2017 ජූලි මස 31 දින ප.ව. 4.15 ට හෝ ඊට ප්‍රථම “ලේඛකාධිකාරී, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ” ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම හෝ පෞද්ගලිකව පැමිණ භාර දීම සිදුකළ යුතුවේ.

මේ සම්බන්ධව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛ උපදෙස් පරිදි පාලක සභාව විසින් අයදුම්කරුවන්/ නාමිකයන් අතරින් තිදෙනෙකු අනුපිළිවෙළින් තෝරා ගෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

අයදුම්පත්‍ර හා නාමයෝජනා අදාළ ලේඛන බහාලන ලිපිකවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ “උපකුලපති තනතුර ලෙස සඳහන් කළයුතු වේ.

එල්.එල්.වසන්ත පෙරේරා
වැඩ බලන ලේඛකාධිකාරී හා ලේකම් පාලක සභාව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
2017.06.15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts