May 2018

Month

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2018 අධ්‍යයන පටිපාටි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ වූ වැඩසටහන 2018 මැයි මස 25 වැනිදා පිඨාධිපති මහාචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර  මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්විය.
Read More
බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෞද්ධ සමිතියේ ආචාර්ය අජාන් සුජාතෝ තෙර සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්විද්‍යාලීය ප්‍රජාව අතර හමුවක් 2018 මැයි මස 25 පැවති අතර උන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත් ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/buddhism/meeting-bhante-ajahn-sujato-australia/
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හට 2018 මැයි මස 04 වන දින මාලිගාකන්ද විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි පැවති “පුජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන්ගේ 107 වැනි ගුණානුස්මරණය” උත්සවයේදී පිරිවෙනාධිපති ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ගෞරව උපාධියක් පිරිනමන ලදී. මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හට මලයාසියාවේ පිහිටි ධර්ම බෞද්ධ විශ්විද්‍යාලයදී, 2017 දෙසැම්බර් මස 3 වනදා තවත් උසස් උපාධියක් පිරිනමනලදී
Read More
විශ්වවිද්‍යාලීය පර්යේෂණ කවුන්සිලය මගින් නිබන්ධන සහ උපුටා දැක්වීම් දත්ත එකතුව සඳහා අත්හදා බැලීමේ ප්‍රවේශයක් ලබා දී ඇති අතර එහි කල් ඉකුත් වීමේ දිනය 2018/06/22 වේ. ප්‍රවේශය පිලිබඳ තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/scopus-can-accessed-free-22nd-june-japura-users/
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ චීන භාෂා උපාධියක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ චීන සංචාරය අතර සිදුවිය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශය සමඟ 2015 සිට පැවති සහයෝගිතාවයේ ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගීවිසුම පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න :  www.sjp.ac.lk/academic/usj-signs-mou-zhejiang-shuren-university-vice-chancellors-visit-china/
Read More
අපරාධ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2018/2019 හි අයදුම්පත බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ බහුවිධමය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ සීමාසහිත පෞද්ගලික දැනුම් කළමනාකරණ අන්තරජාතික ආයතනය අතර 2018 මැයි මස 22 වැනිදා අවබෝධතා ගිවිසුමක් සඳහා අත්සන් තැබුණා.
Read More
ඇමරිකානු රසායනික සංසදය ද්විවාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දින පහක සමුළුව සඳහා සහභාගිවීමේ පුර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ රාසයනිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අවසාන වසර විශේෂවේදී උපාධිය හදාරනු ලබන චමිකා මඩවල සමත්ව ඇත.  
Read More
කොට්ටාවේ මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයේ ඉදිවන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨය ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ගම්වාසීන්, වෙළද ප්‍රජාව, පොලිස් නිලධාරීන් සහ ග්‍රාම සේවා නිලධාරිතුමා ඇතුළු පිරිසක් සමඟ සාකච්ඡාවක් 2018 මැයි මස 18 වැනිදා විශ්විද්‍යාලිය පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ශාක ද්‍රව්‍ය සහ ඖෂධ නිෂ්පාදන පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ හෙට්ටිගොඩ සීමාසහිත පෞද්ගලික කර්මාන්ත ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 මස 21 වැනිදා සිදුවිය.
Read More
1 2 3

Recent Comments