මානව පුස්තකාලය – 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය පුස්තකාලය මඟින් විශ්ව විද්‍යාලයීය 60 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද ‘මානව පුස්තකාලය – 2019’ පසුගිය මාර්තු මස 27 වන දින පැවැත්විය.

ගෞරවනීය දිවියගහ යසස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, ඌරුවරිගෙ වන්නිල ඇත්තෝ, මහාචාර්ය නාරද වර්ණසුරිය මහතා, මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා, ආචාර්ය සෞම්‍ය ලියනගේ මහතා, මතුගම සෙනෙවිරුවන් මහතා, තිලක් කන්දේගම මහතා, කෞශල්‍යා ප්‍රනාන්දු මෙනෙවිය, ඉන්දිකා උපමාලි මෙනෙවිය, වසන්ත දුක්ගන්නාරාල මහතා, සහන් රන්වල මහතා ඇතුළු මානව පුස්තක 11ක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

තවද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද , තාක්ෂණ පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතාද , ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts