5 වැනි අන්තර් වෛද්‍ය පිඨ කායික විද්‍යා ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා කායික විද්‍යා සංගමය 5 වැනි වරටත් සංවිධානය කරන ලද අන්තර් වෛද්‍ය පිඨ කායික විද්‍යා ප්‍රශ්නෝත්තර වැඩසටහන 2018 ජුනි මස 16 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේදී පැවැත්විය. මෙහිදී ජයග්‍රහණය ලබා මහාචාර්ය කලෝ ෆොන්සේකා අභියෝගතා කුසලානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨ කණ්ඩායම සමත්විය.  ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ගේ නම් සහ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/5th-annual-inter-medical-faculty-physiology-quiz

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News