ජාත්‍යන්තර

එක්සත් ජනපද-ශ්‍රී ලංකා ශිෂ්‍යත්ව කොමිසම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන 3 ක් එක්ව සිදු කරනු ලබන ගැටළු විසදීමේ කාර්යයට එයටම අදාළ වූ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය එක්සත් ජනපද මහාචාර්ය කිර්ති ප්‍රේමදාස මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ රවින්ද්‍ර ද සිල්වා...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලය අතර 2017 අගෝස්තු මස අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමකට අනුව ශිෂ්‍ය සහ කාර්යමණ්ඩල හුවමාරු කරගැනීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වුන අතර 2018 ජුනි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය. වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/student-staff-exchange-programs-usjp-monash-collaboration
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීනයේ බිජිං තාක්ෂණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 ජුනි මස 19 වැනිදා විශ්විද්‍යාලිය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේදී සිදුවිය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද බිජිං තාක්ෂණ ආයතනය නියෝජනය කරමින් එහි උප සභාපති ද සහභාගී විය.
Read More
බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෞද්ධ සමිතියේ ආචාර්ය අජාන් සුජාතෝ තෙර සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු විශ්විද්‍යාලීය ප්‍රජාව අතර හමුවක් 2018 මැයි මස 25 පැවති අතර උන්වහන්සේ විසින් රචිත පොත් ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/buddhism/meeting-bhante-ajahn-sujato-australia/
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ චීන භාෂා උපාධියක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ චීන සංචාරය අතර සිදුවිය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශය සමඟ 2015 සිට පැවති සහයෝගිතාවයේ ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගීවිසුම පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න :  www.sjp.ac.lk/academic/usj-signs-mou-zhejiang-shuren-university-vice-chancellors-visit-china/
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ බහුවිධමය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ සීමාසහිත පෞද්ගලික දැනුම් කළමනාකරණ අන්තරජාතික ආයතනය අතර 2018 මැයි මස 22 වැනිදා අවබෝධතා ගිවිසුමක් සඳහා අත්සන් තැබුණා.
Read More
ඇමරිකානු රසායනික සංසදය ද්විවාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන දින පහක සමුළුව සඳහා සහභාගිවීමේ පුර්ණ ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ රාසයනිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අවසාන වසර විශේෂවේදී උපාධිය හදාරනු ලබන චමිකා මඩවල සමත්ව ඇත.  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපෘතිය විසින් සංවිධානය කරන ලද චීන නියෝජිත හමුවක් 2018 මැයි මස 17 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.  
Read More
ජපුර ව්‍යාපාර ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආචාර්ය බන්දුල විජයි මහතා සමඟ හමුවක් 2018 මැයි මස 15 වැනිදා පැවැත්වූ අතර වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/academic/meeting-dr-bandula-wijay-university-houston-initiating-business-cell-usjp/
Read More
දෙවන ජෛව සංස්කෘතික මානව විද්‍යා කේෂ්ත්‍ර පාසල 2018 මැයි මස 14 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලීය පශ්චාත් උපාධි පිඨයේදී ආරම්භ වූ අතර එය 2018 ජුනි මස 01 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත. කැනඩා විශ්විද්‍යාලයක් සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ මානවවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරන ලබන මෙම වැඩසටහන 2015 අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුම තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙනයාමකි.
Read More
1 3 4 5 6 7 12