ජාත්‍යන්තර

කැනඩාවේ ජපුර ආදී විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමය මගින් වාර්ෂිකව පවත්වන උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩසටහන 2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පිඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා සහ ජපුර ආදී විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයේ මැක්ස්වෙල් රණසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්විද්‍යාලීය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේදී පැවැත්විය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය හා කැනඩාවේ විද්‍යාලයක් එක්ව මෙහයවූ පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය.
Read More
  2018 නොවැම්බර් මස 15 සහ 16 යන දෙදින මැලේසියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත 2 වන ගෝලීය අධ්‍යාපන සහ විද්‍යුත් ඉගෙනීම පිලිබඳ අන්තරජාතික සමුළුව පාදක කොට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ජාත්‍යන්තර දැනුම කළමනාකරණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන තැබීම 2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනිදා සිදුවිය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය...
Read More
විද්‍යාවේදී හෙද උපාධිධාරීන්ගේ පශ්චාත් උපාධි අවස්ථා වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධව පැවැත්වූ සාකච්චාවක් 2018 පෙබරවාරි මස 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය සුරංගි යසවර්ධන මහත්මිය සහ ස්වීඩන විශ්වවිද්‍යාලීය මහාචාර්ය කැරිනා එල්ගන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.
Read More
ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසල සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ ජ’පුර චාරිකාව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ “මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ” අධ්‍යයන සාමාජිකයින් 5 දෙනකු සහ පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් ඇතුළු උපාධි අපේක්ෂකයින් 35 කගෙන් සැදුම්ලත් නියෝජිත කණඩායමක් සහභාගී වූ අතර ඔවුන් සඳහා සත්කාරකත්වය දක්වනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයි. මේ වැඩසටහන 2018 පෙබරවාරි...
Read More
ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසල සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අතර අත්සන් තැබුණු අවබෝධතා ගිවිසුමහි වැඩ කටයුතු 2018 පෙබරවාරි මස 05 වැනිදා සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී ආරම්භවිය. මේ වැඩසටහන සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ “මොනෑෂ් ව්‍යාපාර පාසලේ” අධ්‍යයන සාමාජිකයින් 5 දෙනකු සහ පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින් ඇතුළු උපාධි අපේක්ෂකයින් 35 කගෙන් සැදුම්ලත් නියෝජිත කණඩායමක් සහභාගී වන අතර ඔවුන් සඳහා සත්කාරකත්වය දක්වන්නේ...
Read More
11
මහාචාර්ය ස්ටෝනර් “ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑම්” තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් හඳුනානොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග පවතින ප්‍රදේශ සඳහා පිරිසිදු ජලය ලබාදීමේ සිදු කරන ආකාරය ගැන පැහැදිලි කල සම්මන්ත්‍රණයක් 2018 ජනවාරි මස 22 විශ්වවිද්‍යාලීය භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ දේශන ශාලාවේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සහභාගීවිය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාරික ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධනය අලුත් තතු 2017 පිලිබඳ ආරාධිත දේශනයක් 2018 ජනවාරි මස 29 වැනිදා පැවැත්විය.
Read More
අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීමකින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 3 වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත. විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.4icu.org/lk
Read More
ඇමරිකානු උපාධි අපේක්ෂකයින් 16 කගෙන් සැදුම් ලත් කණඩායමක් සඳහා “නිවර්තන වනාන්තර පරිසර විද්‍යා හා ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය” පිලිබඳ ක්ෂේත්‍ර වැඩමුළුවක් 2018 ජනවාරි මස 15 සහ 16 යන දෙදින යගිරල පහිටි විශ්විද්‍යාලයේ “වනාන්තර පර්යේෂණ හා සංරක්ෂණ අධ්‍යයන” මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විය. මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ තිරසාරත්වය සඳහා කේන්ද්‍රය අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වූ අතර වැඩසටහන...
Read More
1 5 6 7 8 9 12