මුල්‍ය අධ්‍යයනාංශයේ දෙවන ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ සමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මුල්‍ය අධ්‍යයනාංශය සංවිධානය කරන ලද ශිෂ්‍ය පර්යේෂණ සමුළුව දෙවන වරටත් 2018 දෙසැම්බර් මස 20 වන දින කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේදී පැවැත්විණ. මෙම වසරේ සමුළුවේදී විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් නව දෙනෙක් විසින් ඔවුන් උපාධියට සමගාමීව සිදු කළ ඔවුන්ගේ පර්යේෂණයන් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කෙරිණ.
ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා මෙම සමුළුවේ ගරු ආරාධිත අමුත්තා වූ අතර මහාචාර්ය වයි. කේ. වීරකෝන් බණ්ඩා මහතා එහි ප්‍රධාන දේශකයා විය. මේ අවස්ථාව සඳහා මුල්‍ය අධ්‍යයනාංශයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ අනෙකුත් අධ්‍යනාංශයන්හි පිරිසක් ද සහභාගිවිය.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News