සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව -2019

ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව -2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වනු ලබන සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා 2019 වර්ෂයට අදාළව පහත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරඇති අයගෙන් 2018. 11. 30 දිනට පෙර අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අවශ්‍යසුදුසුකම්: 
අ. පො. ස.  උ/පෙළ විෂයයන් 02කින් සමත්වීම හෝ
අ. පො. ස.  සා/පෙළ විෂයයන් 06කින් එකවර සමත්වීම සහ සංවර්ධන හෝ ප‍්‍රාදේශීය පාලන ක්ෂේත‍්‍රයන්හි අවම වශයෙන් වසර 03ක පලපුරුද්දක් තිබීම
සහ සම්මුඛපරීක්ෂණයෙන්සමත්වීම.

පාඨමාලා ගාස්තුව: රුපියල් 57,500/=
කාලය: එක්අවුරුදු (අර්ධ වාර්ෂික 02ක පාඨමාලාවකි).
දේශන: සෙනසුරාදා දිනවල පෙ. ව. 8.00 සිට 6.00 දක්වා
මාධ්‍ය: සිංහල

මෙම පාඨමාලාව ඉලක්ක වන කණ්ඩායම්
පළාත් පාලන ආයතන වල මහජන නියෝජිතයන් හා එම ආයතන වල නිලධාරීන්
රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ යඅංශයේ කළමණාකරණ සහකාර, සංවර්ධන සහකාර, ක්ෂේත‍්‍ර නිලධාරීන් සහ සමාන්තර ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන්
පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ක්ෂේත‍්‍ර නිලධාරීන්
රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ උපාධිධාරී නොවන විධායක නිලධාරීන්

ආරම්භය: පාඨමාලාව 2019 ජනවාරි මස සිට ආරම්භවේ.

මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන්කිරීම, ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මගින් මෙහෙයවනු ලබන ශාස්ත‍්‍රවේදී (බාහිර) උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා ද සුදුසුකමක් වේ.

මෙම පාඨමාලාවට ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ හෝ විදේශ රටක දී සිදුකරන ක්ෂේත‍්‍ර අධ්‍යයනද ඇතුළත් ය.එහි පිරිවැය පාඨමාලා ගාස්තුවට ඇතුළත් නොවන අතර සිසුන්ගේ අභිමතය පරිදි සංවිධානය වේ.

අයදුම්පත හා පාඨමාලාව පිළිබද විස්තර http://fhss.sjp.ac.lk/වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයට පැමිණ ලබාගත හැකිය.
අයදුම්පත සමග ගංගොඩවිල මහජන බැංකු ශාඛාවේ ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨයේ ගිණුම්අංක 097-100150005005 ට බැරවන පරිදි රුපියල් 1000,00 ක මුදලක්ගෙවා ලබාගත් රිසිට්පත අමුණා එවිය යුතුය.

අයදුම්පත් එවියයුතු ලිපිනය
පාඨමාලා සමායෝජක,
සංවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව,
ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය,
ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ

පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචිවීමේදී මුළු පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් පළමු වාරිකය ලෙස රුපියල් 30,000 ක මුදලක් පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ගෙවියයුතු අතර ඉතිරි මුදල පාඨමාලාවආරම්භ වී මාස 03ක් ඇතුළත ගෙවියයුතු ය.

විමසීම්:- මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද
පාඨමාලා සමායෝජක
ආර්ථික විද්‍යාඅධ්‍යයනාංශය
දුරකථන – 0112802014

ලේඛකාධිකාරී,
ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල,
නුගේගොඩ.
2018.10.01

අයදුම්පත බාගත කරගන්න (doc)>> 
අයදුම්පත බාගත කරගන්න (pdf)>> 

පාඨමාලා අන්තර්ගතය හා වැඩිදුර තොරතුරු>>

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News