அய்வுக்கூட உதவியாளர்கள், நூலக உதவியாளர்கள், எழுதுவினைஞர்கள் மற்றும் சம தரம் சார்ந்தொருக்கான தமிழ் பாட நெறி

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்  அய்வுக்கூட உதவியாளர்கள், நூலக உதவியாளர்கள், எழுதுவினைஞர்கள் மற்றும் சம தரம் சார்ந்தொருக்கான தமிழ் பாட நெறி 2017 ஜூலை மாதம் 03 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகிறது. சேவையணி அபிவிருத்தி நிலைய கேட்போர்கூடத்தில், திங்கட்கிழமைகளில் மூ.ப. 9.30 முதல் நல் பகல் 12.00 வரை இடம் பெரும். ஆறு மாத கைல பாடநெறி இறுதியில் நடாத்தப்படுகின்ற பரிட்சையின்  பின்னர் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News