23 වන ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2018

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන හා පරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මගින් අඛණ්ඩව 23 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුව 2018 නොවැම්බර් මස 23 සහ 24 යන දෙදින වස්කඩුව සිට්‍රුස් හෝටලයේදී සාර්ථකව පැවැත්විය. “හරිත අනාගතය සහ තිරසාරත්වය උදෙසා” යන තේමාව යටතේ සමුළුව පැවතිණ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාපිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී . පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් මේ අවස්ථාව වර්ණවත් කල අතර සමුළුවේ මුලසුන හෙබවූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය උපුල් සුබසිංහ මහතා වූ අතර සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කලේ ආචාර්ය ජි. ජි. ටි. චන්ද්‍රතිලක මහතා සහ ආචාර්ය වරුණි ජයසූරිය මෙනෙවියයි. විසි තුන් වන ජාත්‍යන්තර වන හා පාරිසරික සමුළුවේදි විද්වතුන් විසින් නව පර්යේෂණ සොයාගැනීම් 150 කට අසන්න ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News