53 වන වැලිවිටියේ සෝරත හිමි සැමරුම

 

commemoration of Rev Weliwitiye Sri Soratha Thero (14)

ලාංකේය පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීමට අමිල මෙහෙවරක් ඉටු කල වැලිවිටියේ සෝරත හිමියන්ගේ 53 වන මතක සැමරුම ජුලි මස 16 වනදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/commemoration-of-rev-weliwitiye-sri-soratha-thero/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News