ජ’පුර සරසවිය කොරියානු මොළය සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ එක්වෙයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගේ මැදිහත් වීමක් මත සිදු කෙරුණු කොරියානු මොළය සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017 අගෝස්තු මස 07 වැනිදා සිදුවිය.

 කොරියානු මොළය සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවිය : http://www.kbri.re.kr/new/pages_eng/main/

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/usjp-links-with-korea-brain-research-institute-paving-way-to-cutting-edge-research-on-neuroscience/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News