Registration of new students to Faulty of Management studies and commerce – 2020/2021 නව අධ‍්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ පීඨයේ පළමු වසර සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම

2020/2021 නව අධ‍්‍යයන වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ පීඨයේ පළමු වසර සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පළමු පියවර ලෙස කළමනාකරණ පොදු පාඨමාලාවේ  සිසුන් සහ වාණිජවේදී පාඨමාලාවේ සිසුන් පමණක් 2022.02.21 දින සිට 2022.02.25 දින දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ  ලියාපදිංචි කිරීම පිණිස විශ්වවිද්‍යාල වෙබ්අඩවිය වන http://stu.enroll.sjp.ac.lk/indexonline.php වෙත පලකර ඇත .
අදාල සියලු ලියාපදිංචි ලේඛන පහතින් බාගත කරගත හැකිය.

 

Download the Notice and the Related Forms

 

Web notice for Graduands- 47th Convocation

 

Download the Notice and the Related Forms

 

Greetings from Dean Click Here To Download

Declaration by the Candidate / Student Click Here To Download

Letter from Welfare Click Here To Download

Application Form from Department of Physical Education Click Here To Download

 

Category Posts