විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යයන අධ්‍යනාංශය සහ ක්‍රීඩා සභාව එක්ව සංවිධානය කරන “විදුදැය රිට්ස්බරි අන්තර්පාසල් පිහුනුම් ශුරතාවය 2019” 2019 මාර්තු මස 9 සහ 10 යන දෙදින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලීය පිහිනුම් තටාකයේදී පැවැත්විය. තරඟාවලිය සඳහා අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ චොකලට් වර්ගය “රිට්ස්බරි” චොකලට්  මඟින් දක්වන ලදී. මෙම අවස්ථාවට සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද සහභාගී විය.

Category Posts

Vidudaya Ritzbury Inter School Swimming Championship 2019

Vidudaya Ritzbury Inter-School Swimming Championship-2019 organized by the Department of Physical Education & the Sports Council of the University of Sri Jayewardenepura together with its main sponsorship partner Ritzbury Chocolates was taken place on 9th and 10th March 2019 at the University Swimming Pool Complex.

Prof. Pradeep M. Jayaweera, Chairman of the Sport Advisory Board, Mrs. Nishanthi Vidanage, Director of the Department of Physical Education,  administrative members of the CBL Foods International (PVT) Ltd, Mr. Sudarshana Keerthirathne, Tournament Secretary, Members of the Sports Advisory Board, Alumni members as well as academics members of the Department of Physical Education and Sport Council participated in this year’s event.

Category Posts