ශිල්ප සේනා – ස්නායු තාක්ෂණ කුටිය

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘ශිල්ප සේනා – ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විප්ලවය’  2019 ජූලි මස 18 වන දින සිට 21 වන දින දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ශාලාවේදී පැවැත්විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජෛව තාක්‍ෂණ හා ස්නායු විද්‍යාව පිළිබඳ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය (ICIBN), ක්ෂේත්‍රයේ තාක්‍ෂණික කලාපයක් සංවිධානය කිරීමේ අනුබද්ධ හවුල්කරුවෙකු බවට පත්ව ඇත. මෙම ප්‍රදර්ශනයේ පරමාර්ථය වූයේ විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය සහ නව්‍යකරණය පිළිබඳ නව දැනුම සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත ගෙන යාමයි. මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ස්නායු තාක්ෂණ කුටිය ඉදිරිපත් විය.

Prof. Ranil de Silva, Director of ICIBN, conversing with the Chief Guest of the opening ceremony; Hon. Prime Minister Ranil Wickremasinghe and Hon. Minister of Science Technology and Research on the Centers’ BioBank which is the largest in South East Asia, and the Centers’ free Genetic testing service along with the approach for Gene Therapy in the future.

Postgraduate students of the Centre (Mr. Lakmal , Mr. Nalaka , Mr. Yoonus , Dr. Pulasthi , Ms. Darshi, Ms. Shamali, Ms. Stephanie, Dr. Liraj , Ms. Chirathma, Dr. Lokajini, Dr. Nuwani, Dr. Gayatri), Students from Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) Ms.Shanilka, Ms. Prasansani) and Medical students of USJP  at Shilpa Sena Exposition.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News