ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මාන ප්‍රධානොත්සවය 2017


ජෛව රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය යු. ජි. චන්ද්‍රිකා මහත්මියට උපකුලපති සම්මානය ද සහ පවුල් වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ජි. එම්. කේ. සී. ජිවන්දර මහතාට පුර්ව වෘත්තීය පර්යේෂක සම්මානය ද හිමිවිය.

අඛණ්ඩව 3 වැනි වරටත් සංවිධානය වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මාන ප්‍රධානොත්සවය 2017 එහි නිර්මාතෘ සහශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 03 වැනිදා බොරලැස්ගමුව “ගෝල්ඩන් රෝස්” හෝටලයේදී පැවැත්විය.

වඩා කැපී පෙනෙන සම්මානයක් වූ උපකුලපති සම්මානය ජෛව රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය යු. ජි. චන්ද්‍රිකා මහත්මියට ද සහ පුර්ව වෘත්තීය පර්යේෂක සම්මානය පවුල් වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ජි. එම්. කේ. සී. ජිවන්දර මහතාට ද හිමිවිය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ සම සභාපති මහාචාර්ය එම්. පත්මලාල් මහතා පවසා සිටියේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ වල නිබන්ධන සහ සම්පුර්ණ පර්යේෂණ පත්‍රිකාවල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සිදුව ඇති බවයි.

පර්යේෂණ වලට වෙළඳ වටිනාකමක් ලබාදෙමින් ඒවා සමාජ ගත කිරීම වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපනය කර ඇති නව්‍යකරණ, නවෝත්පාදන සහ වෙළඳ අවස්ථා බිහි කිරීමේ කවුන්සිලයේ වැදගත් කම පෙන්වා දුන් මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඉදිරියේදී ස්ථාපනය වීමට නියමිත පර්යේෂකයින්, ව්‍යාපාරිකයින් සහ නව්‍යකරණ ශිල්පින් එකම වහලක් යටට ගෙනෙන “ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මුළුතැන්ගේ” පිලිබඳව ද පිරිස දැනුවත් කළේය.

Category Posts

Annual Research Awards Ceremony of University of Sri Jayewardenepura 2017


Vice Chancellor’s Award was presented to Prof. U. G. Chandrika (Right), Department of Bio-Chemistry and the Early Career Researcher Award was presented to Dr. J. M. K. C. Jeewandara (Left), Senior Lecturer, Department of Family Medicine at the Research Awards Ceremony 2017

Research awards 2017 was held on the 3rd of October 2018 at Golden Rose hotel Boralesgamuwa for the third consecutive year. The awards night was graced by Prof. Sampath Amaratunge, the founder of the Research Awards ceremony and the Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Deans of the seven faculties, Chairpersons of the Research Council, Academic staff and Non-academic staff of the University.

The awards ceremony awarded many academics for their research performance in the year 2017. The most prestigious award; the Vice Chancellor’s Award was presented to Prof. U. G. Chandrika, Department of Bio-Chemistry and the Early Career Researcher Award was presented to Dr. J. M. K. C. Jeewandara, Senior Lecturer, Department of Family Medicine.

Prof. M. Pathmalal, Co-chair of the Research Council, University of Sri Jayewardenepura stated that there has been much development in Research since the inception of the Research Awards in 2015. The University has gained the second place in the Scopus ranking among other state universities.  He also said that the publications of academics have significantly increased from the year 2015 to 2017. The most significant increase has been in the Publications of full papers in indexed journals, which has increased by 173% from 63 publications to 183 publications. There has also been a significant increase of 72% in the paper publications in conference proceedings from 520 papers to 819 papers. The overall increase in publications is recorded as 63%.

The Vice Chance Chancellor in his address stated that the development of research within these few years has been remarkable. He stated that on the way forward he hopes to commercialize the research within the University and the first step has been laid to initiate the process with the introduction of the Invention Innovation and Venture Creation Council (IIVCC).

“We already have a number of registered entrepreneurs under the IIVCC of whom 90% are from the Department of Entrepreneurship. I was extremely pleased to hear the exhibition that they plan to hold early next year has received a number of applications from students, collaborations between students and academics and academics alone. Thereby by the year 2020, I hope that the University will be self-sufficient with a sustainable economy,” he said.

He also said that discussions are being conducted to bring about the concept of a “University Of Sri Jayewardenepura Kitchen” this brings together individuals who are engaging in various business ventures, innovations and research under one roof where they will be able to collaborate with others.

The Research Awards 2017 made it evident that these aspirations for the future will indeed be realized with the potential it displayed.

Category Posts