ජපුර වෘත්තිමය දක්ෂතා සම්මාන – 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තිමය මාර්ගෝපදේශක ඒකකය සංවිධානය කල ජපුර වෘත්තිමය දක්ෂතා සම්මාන 2019 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 20 වැනිදා බොරලැස්ගමුව ගෝල්ඩන් රෝස් හෝටලයේදී පැවැත්විය.

Category Posts

J’pura Employability Skills Awards 2019

Japura Employability Skills Awards 2019 organized by the Career Guidance Unit of the University of Sri Jayewardenepura was held on 20th August 2019 at the Golden Rose Hotel Boralesgamuwa.

Senior prof. Sampath Amaratunge, Vice-Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Shirantha Heenkenda, Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Dr. Anura U Kumara; Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce, Dr. Sudath Manjula; Director of the Career Guidance Unit, academic members and guests graced the event.

This platform designed to award exceptional students of the university, recognizing their skills and achievements throughout the years, under various award categories such as Best Leader Award, Best Team player Award, Best Creative designer Award, Best Innovator Award, Best Communicator, Best Employability skills Achiever Award( BESA), Best Entrepreneur Award etc.

Category Posts