ජාත්‍යන්තර

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පවුල් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයට පරිත්‍යාගයක් පිරිනැමීම 2018 ජනවාරි 15 ද සිදුවිය.ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා සංගමය සහ ඕස්ට්‍රේලියානු පදනමක් එක්ව පිරිනැමූ අතර එය පිරිනැමීම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ජාතික සංවිධායක රංජිත් ඉද්දමල්ගොඩ මහතා අතින් සිදුවිය. මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාථමික සත්කාර සහ අසාත්මිකතා පර්යේෂණ පිළිබඳ ජාතික මධ්‍යස්ථානයහි වෙබ් අඩවිය අන්තරජාලයට මුදාහැරිම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති...
Read More
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂිකා බී. සකුන්තලා දිල්රුක්ෂි 2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 05 වැනිදා දක්වා ජපානයේ පැවති වැඩසටහනක් සඳහා විශ්විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් සහභාගිවිය. වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/humanities-and-social-science/sakunthala-dilrukshi-dept-english-participates-jenesys-2017/
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ භාෂා, සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප්‍රසාංගික කලා අධ්‍යයනාංශය හරහා චීන භාෂා උපාධියක් ප්‍රධානය කිරීම සඳහා මේ දිනවල කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී. මේ වෙනුවෙන් චීන භාෂා ඉගැන්වීමේ ජාත්යන්තර සංගමයේ සාමාජිකාවක් වූ මහාචාර්යවරියක් සමඟ සාකච්ඡාවක් පසුගිය දිනක පැවැත්විය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඕස්ට්‍රේලියානු වෛද්‍යවිද්‍යා හා සෞඛ්‍ය විද්‍යා පාසලක් අවබෝධතා ගිවුසුමක් සඳහා අත්සන් තැබේ.
Read More
එක්සත් රාජධානියේ වෝවික් සරසවියේ මහාචාර්ය දුලිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සමඟ හමුවක් 2017 දෙසැම්බර් මස 18 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවති අතර මෙහිදී විශ්වවිද්‍යාල 2 ක අතර අධ්‍යයන පර්යේෂණ වල වැඩිදියුණුව උදෙසා සහයෝගීතාවක් පිලිබඳ සාකච්ඡා කෙරුණි.
Read More
2017 දෙසැම්බර් මස 12 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවකදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු “බ්ලොක්චේන්” විද්‍යාගාරය පිහිටුවීම සඳහා ඇමරිකානු අරමුදලක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට තීරණය කළේය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ ආචාර්ය චන්දිම ජිවන්දර මහතා සහ ආචාර්ය චන්දිමාල් අලහකෝන් මහතා, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීන අධ්‍යාපනික ආයතනයක් සමඟ ශිෂ්‍ය හුවමාරු, පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සහ සංස්කෘතික වැඩසටහන් සහයෝගීතාව පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ අන්තර්ක්‍රියා සැසියක් 2017 දෙසැම්බර් මස 12 වැනිදා පෙ.ව. 11.00 ට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්වූ අතර මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද සහභාගී විය.  
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨය විසින් සංවිධානය කරන ලද 14 වැනි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ජාත්‍යන්තර සමුළුව 2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනිදා “ටාජ් සමුද්‍රා” හෝටලයේදී පැවැත්වූ අතර මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගීවිය....
Read More
තායිවාන විශ්විද්‍යාලයක නියෝජිත පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව තාක්ෂණවේදය හා ස්නායු පිලිබඳව නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා සහභාගී වූ තායිවාන පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව පිලිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක් 2017 දෙසැම්බර් මස 06 වැනිදා පැවැත්විය. වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/interactive-session-on-the-postgraduate-opportunities-in-taiwan/
Read More
දකුණු කොරියානු ආහාර පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජතයිගෙන් සහ තේ කර්මාන්තකරුවගෙන් සුසැඳි 10 ක කණ්ඩායමක් 2017 නොවැම්බර් මස 29 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත වූ අතර ඔවුන් හා හමුවක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා...
Read More
1 6 7 8 9 10 12