ජාත්‍යන්තර

ඕස්ට්‍රේලියානු කීර්තිමත් මහාචාර්ය සුයි මහත්මිය 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 10 සිට 17 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරයක නිරත වේ.මේ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ කායික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ හෙද අංශය එක්ව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාථමික ශ්වසන සත්කාර සංගමයේ සහයෝගිතාවයෙන් සංවිධානය කරන ලද 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 11 වනදා පැවති වැඩමුළුවකට සහ 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 12 වැනිදා...
Read More
ICMA 2017
”බහුවිධ ප්‍රවේශනය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව iCMA 2017 ” 2017 සැප්තැම්බර් මස 20,21 සහ 22 වැනිදා හික්කඩුවේදී පැවැත්විය. මෙය සංවිධානය කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි අධ්යයන පීඨය සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයයි. මේ අවස්ථාව සදහා විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ගරු විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා සහභාගි විය. මේ අවස්ථාව සදහා...
Read More
ඉන්දියාවේ විශේෂ පුරාවිද්‍යා  පුහුණුවකට සහභාගී වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හමුවිය.
Read More
an International Symposium on Traditional and Complementary Medicine, Educational Exhibition & Trade Fair – 2017
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා 2017 අගෝස්තු මස 24 සිට 31 දක්වා කාලයේදී ඉන්දියාවේ අධ්‍යයන සංචාරයක් සිදු කල අතර එහිදී එතුමාට ඉන්දියාවේ ගරු සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යතුමාව මුණගැසුණු අතර එහිදී 2017...
Read More
USJP links with Korea Brain Research Institute paving way to cutting edge research on Neuroscience (1)
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතාගේ මැදිහත් වීමක් මත සිදු කෙරුණු කොරියානු මොළය සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආයතනය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017 අගෝස්තු මස 07 වැනිදා සිදුවිය.  කොරියානු මොළය සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිල...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇමෙරිකාවේ පර්යේෂණ ආයතනයක් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017 අගෝස්තු මස 17 වැනිදා පැවැත්විය. වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/mou-between-usjp-and-research-triangle-institute-international-usa/    
Read More
Delegation from Australia
බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජිත පිරිසක් සමඟ සහයෝගීතා පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා පැවැත්වීම පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් 2017 අගෝස්තු මස 8 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජපානයේ චූඕ විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීම 2017 ජූලි මස 18 වන දින සිදුවිය.
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පුජ්‍ය මහාචාර්ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන ස්වාමින් වහන්සේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ “යුරෝපියන් ටයිම්ස්” හි නියෝජිත එස්. නිකලස් මහතා සමඟ පැවති රැස්වීමක 2017 ජුලි මස 03 වැනිදා උපකුලපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විය. මෙහිදී “යුරෝපියන් ටයිම්ස්” හි නියෝජිත එස්. නිකලස් මහතා යුරෝපයේ සහ අනෙකුත් සංවර්ධිත රටවල්හි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සමග...
Read More
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි කළමණාකරණ ආයතනයේ ව්‍යාපාර පරිපාලන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට ඇතුලත් කර ඇත. ව්‍යාපාර පරිපාලන පිළිබඳ පශ්චාත් පශ්චාත් උපාධිය : www.pim.sjp.ac.lk/index.php/master-of-business-administration/
Read More
1 7 8 9 10 11 12