උපාධිධාරී හෙද සිසුන් දිවුරුම් දීමේ උත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ 12 වැනි හෙද සිසුන් කණ්ඩායමේ (2015/2016) දිවුරුම් දීමේ උත්සවය 2018 අගෝස්තු මස 11 වැනිදා උදැසන 10.00 සිට 11.30 දක්වා පැවති උත්සවයේදී සිදුවිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වූ මෙම උත්සවයේ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස වෛද්‍ය සේවයේ හෙද අධ්‍යක්ෂක එම්. බී. සී. සමන්මලී මහත්මිය සහභාගී විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බිහි වන සෑම හෙද කණ්ඩායමකම 2 වසර අධ්‍යයන සහ ප්‍රායෝගික පුහුණව අවසන් වූ පසු මෙම දිවුරුම් දීම සිදු වන අතර මෙවර සිසුන් 20 කට වැඩි පිරිසක් මෙයට ඇතුලත් විය.

ඡායා රූප : ජපුර ෆ්ලේම්ස්

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News