2016 වාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මාන උළෙල

2016 වාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මාන උළෙල 2017 සැප්තැම්බර් මස 29 දින සවස 6.00 ට බොරලැස්ගමුව ගෝල්ඩන් රෝස් හෝටලයේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගිවිය.

2016 වාර්ෂික පර්යේෂණ සම්මාන ශ්‍රේණිගත කිරීම : http://research.sjp.ac.lk/award_2017/result/


Check more photos https://www.facebook.com/japuramedia/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News