මානව හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සමුළුව 2016

මානව හා සමාජ විද්‍යා පීඨය විසින් මෙහෙයවූ පස්වන මානව හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සමුළුව නොවැම්බර් මස 10 සහ 11 දිනවල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ “ශ්‍රී සුමංගල මන්දිරය” පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මානව හා සමාජ විද්‍යා පිඨයේ වත්මන් සහ හිටපු පීඨාධිපතිගේ මග පෙන්වීම හා උපදෙස් මත මානව හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සමුළුවේ මුලසුන හොබවන ලද්දේ ආචාර්ය චිත්‍රා ජයතිලක මහත්මිය වූ අතර ලේකම් ලෙස කටයුතු කලේ සේනානි හරිස්චන්ද්‍ර මහතායි.

සමුළුවේ සමාප්ති උත්සවය 2016 නොවැම්බර් මස 11 වැනිදා රාත්‍රියේ පැවති අතර ඊට සමගාමිව රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් ද පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News