கீதாஞ்சழி – 2017பக்தி பாடல்நிகழ்ச்சி

கீதாஞ்சழி – 2017பக்தி பாடல்நிகழ்ச்சிஸ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மானிட கலை மற்றும் சமூக விஞ்ஞான பீடத்தின் அனைத்து கல்விப்பிருவுகளின் மணவ மாணவிகளின் பங்கேற்பினால் 2017ஜூன் மாதம் 06ஆம் திகதிபல்கலைக்கழக சுமங்களஇல்லத்தில் இடம் பெற்றியது.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News