ඔබගේ උදවු අවශ්‍යයි

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය චුලාංගනී මහාතන්තිල මහත්මිය ලියුකේමියා රෝගය හේතුවෙන් “ලංකා හොස්පිටල්” හි මේ දිනවල ප්‍රතිකාර ලබයි.

ඇයගේ ප්‍රතිශක්තිය ඉතාම දුර්වල අතර ඇයව මහරගම පිලිකා රෝහලට ඇතුලත් කිරීමට නොහැකිව ඇත්තේ එහි ඇති මෙවැනි රෝගීන් සදහා වූ කාමර සියල්ල පිරි ඇති හෙයිනි.

මහාචාර්ය එස්. පි. දැරණියගල සහ මහාචාර්ය පි. එම්. ජයවීර මහතා මැයට ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා අවශ්‍ය මුදල් සොයාගැනීම සදහා ඒකාබද්ධ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කර ඇත.

ඔබට හැකි ආකාරයට එතුමියගේ ප්‍රතිකාර සදහා දායක වන්න.

People’s Bank (Gangodawilla) A/C No: 097-2-001-1-5322462

People’s Bank SWIFT CODE = PSBKLKLX

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News