December 2016

Month

JAAI Scholarship Awarding Programme 2016
ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථාපිත ආදී ජපුරයින්ගේ සංගමය විසින් ආර්ථික අපහසුකම් සහිත සිසුන් 20 දෙනෙකු සදහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීමේ උත්සවයක් 2016 දෙසැම්බර් මස 6 වැනිදා විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථාපිත ආදී ජපුරයින්ගේ සංගමයේ ශිෂ්‍යාධාර කමිටුව විසින් අදාල සිසුන් නිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ තෝරාගනු ලබයි.
Read More
JAAI Scholarship Awarding Programme 2016
The Japura Alumni Australia Inc. (JAAI) is an association incorporated in Australia with the primary objective of assisting undergraduates of the university in pursuing their tertiary education. The Japura Scholarship Fund (JSF) established in 2001 by JAAI has taken over the task of providing Rs. 2500 to blossoming undergraduates of all faculties who are burdened...
Read More
Faculty of Technology
The orientation Programme for the first intake of the Faculty of Technology, University of Sri Jayewardenepura was held on the 15th December 2016 at the National College of Education, Maharagama. About 322 students and parents participated to this programme. Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University graced the event as the chief guest. Prof. Prashantha Mandawala, Acting Dean...
Read More
Faculty of Technology
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ නව තාක්ෂණ පීඨයේ ප්‍රථම නවක සිසුන් කණ්ඩායම බඳවා ගැනීමේ නම්නිකරන වැඩසටහන 2016 දෙසැම්බර් මස 15 වැනි දින මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්විය. මේ වැඩසටහන සදහා 322 ක පමණ ශිෂ්‍ය සහ දෙමාපිය ප්‍රජාවක් සහභාගී විය. මේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ...
Read More
Eighth Annual G. C. E. Ordinary Level Seminar Series of the Catholic Students’ Movement
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කතෝලික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සදහා වූ සම්මන්තණ මාලාවේ 8 වැන්න 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 12 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා කැබිතිගොල්ලැව අධ්‍යාපන කලාපයේ බුද්දන්ගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විය. විද්‍යාල කිහිපයක සිසුන් 190 ක් පමණ සහභාගී වූ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව සාර්ථකව නිමාවිය.
Read More
Eighth Annual G. C. E. Ordinary Level Seminar Series of the Catholic Students’ Movement
The Eighth Annual G. C. E. Ordinary Level Seminar Series of the Catholic Students’ Movement (CSM) of the University of Sri Jayewardenepura (USJP) was held from 12 th October 2016 to 15 th October 2016 at Buddangala Madya Maha Vidyalaya of the Kabithigollawa educational zone with the participation of nearly 190 students from Buddangala Madya...
Read More
Prof Ranil De Silva
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි  අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා 2016 දෙසැම්බර් මස 5 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා කෙන්යාවේ පැවති ” සංවර්ධනය වන රටවල් වල මොළයේ වලවයස්ගතවීම හා ඩිමෙන්ශියා රෝගය ” පිළිබද සමුළුවේදී ආරාධිත දේශනයක් පවත්වා...
Read More
Prof Ranil De Silva
Invited Lecture delivered by Prof. Ranil De Silva, Director of World Class University Grant Project-USJP , Director, Interdisciplinary Center for Innovation in Biotechnology & Neuroscience, on the title of  “ Cultural and Lifestyle Factors in Cognitive Screening And Neuropathology of Ageing: A South Asian Experience ” at ” Brain Ageing and Dementia in Developing Countries ”...
Read More
ICBM 2016
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමණාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරන 13 වැනි ව්‍යාපාරික කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය  2016 දෙසැම්බර් මස 07 සහ 08 යන දෙදින පැවැත්විණි. සමාරම්භක සැසිය කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේදී පැවැත්වුණු අතර අධ්‍යයන පර්යේෂණ සැසිය හා ආචාර්ය සමුළුව විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ...
Read More
ICBM 2016
The 13th International Conference on Business Management (ICBM), organized by Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura, was held from 7th December 2016 to 8th December 2016. Inaugural Session of the conference was held at Hotel Galadari, Colombo and Academic Research Sessions and Doctoral Symposium was held at University premises. The ICBM, organized by...
Read More
1 2 3 4

Recent Comments