ජ’පුර රැකියා නියුක්ති නිපුණතා සම්මාන 2017

2017 සදහා වූ වාර්ෂික ජපුර රැකියා නියුක්ති සම්මාන උළෙල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 අගෝස්තු මස 30 වැනි දින බොරලැස්ගමුව ගෝල්ඩන් රෝස් හෝටලයේදී පැවැත්විය.

 

Category Posts

J’pura Employability Skills Awards Ceremony 2017

J’pura Employability Skills Awards 2017 was held on 30th August 2017 at Hotel Golden Rose, Boralesgamuwa. Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura and academic members graced the event.

 

Category Posts