රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය – 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨය විසින් සංවිධානය කරන රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යය මෙවරත් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී 2017 නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති කලා මංගල්‍යය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා, ඉංජිනේරු පිඨයේ පීඨාධිපති එස්. ඒ. ඒ. එම්. සුබසිංහ මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වූ අතර විශ්‍රාමලත් මහාචාර්ය විමල් ජි. බලගල්ල මහතා සහ ගයන ශිල්පී සුජාත අත්නායක මහත්මිය ප්‍රධාන ආරාධිතයින් වුහ.

මෙම වසරේ රන්රසු කලා මංගල්‍යය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකළේ සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යනාංශයේ ජ්යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුනිල් දැරංගල මහතා වූ අතර සභාපති ලෙස කටයුතු කලේ සමාජවිද්‍යා හා මානවවිද්‍යා  අධ්‍යනාංශයේ ජ්යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර මහතායි. රන්රසු කලා මංගල්‍ය විනිශ්චය කටයුතු සඳහා අත්දැකීම් බහුල ප්‍රවීණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් සහභාගිවිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රමුඛ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ කලා කුසලතා සංවර්ධනයට අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරමින් සුවිශේෂී දක්ෂතා සහිත වුවන්ට ජාතික තලයට ප්‍රවිෂ්ට වීමට සහය ලබා දීම වෙනුවෙන් සංවිධානය වූ රන්රසු ප්‍රතිභා අභිනන්දන කලා මංගල්‍යයේ “රන්රසු ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය” පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ සුරතින් මහාචාර්ය විමල් ජි. බලගල්ල මහතා සහ සුජාත අත්නායක මහත්මියට පිළිගැන්වූ අතර “විශිෂ්ටතම අධ්‍යනාංශයට හිමි සම්මානය” හිමි කරගැනීමට සිංහල හා ජන සංනිවේදන අධ්‍යනාංශය සමත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts